Παρουσία Νοσηλευτή στα Κ.Α.Π.Η. από Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου, από τις 8:00 έως τις 14:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου στο κτίριο του Κ.Α.Π.Η θα υπάρχει νοσηλευτής από τις 8:00 έως τις 14:00.
Θα προσφέρει στους δημότες καθημερινά δωρεάν τις εξής υπηρεσίες:

1. Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης
2. Σακχαρομέτρηση
3. Ενέσεις
4. Νοσηλεία κατ’οίκον
Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο του Κ.Α.Π.Η 23430-41219 Κουβέλη Αικατερίνη, καθώς και στα γραφεία του Κ.Α.ΠΗ.

Υποβολή σχολίου