Ορισμός Αντιδημάρχων στο Δήμο Παιονίας

dqpz20110527Ο Δήμαρχος Παιονίας κ.Αθανάσιος Λαπόρδας με την υπ΄αρ.1/2013 απόφαση, ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας Αντιδημάρχους του Δήμου Παιονίας με θητεία από 7 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 31 Αυγούστου 2014 της τρέχουσας Δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

  1. Τον κ.Κουλίνα Δημήτριο αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων – Ανάπτυξης Πολεοδομίας.

  2. Τον κ.Σιωνίδη Κωνσταντίνο αντιδήμαρχο Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών – Διαφάνειας – Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης – Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

  3. Τον κ.Συμεωνίδη Ιωάννη αντιδήμαρχο Καθαριότητας – Φωτισμού – Περιβάλλοντος και Πράσινου.

  4. Τον κ.Αριζάνη Ηλία αντιδήμαρχο Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – Πολιτικής Προστασίας καθώς επίσης και κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ευρωπού.

  5. Την κ.Παλάνη Μαρία αντιδήμαρχο Απασχόλησης – Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Υγείας καθώς επίσης και κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Γουμένισσας.

  6. Την κ.Λιακοπούλου Ελένη αντιδήμαρχο Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας και Εθελοντισμού καθώς επίσης και κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τις Δημοτικέ Ενότητες Αξιούπολης – Λειβαδίων.

 

antidimarxoi

Υποβολή σχολίου