Ενημερωτικές Ημερίδες της Σύμπραξης “Συνενεργείν για την Απασχόληση”

Στα πλαίσια της έναρξης υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα “Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση”, θα διεξαχθούν στο Δήμο Παιονίας και στο Εργατικό Κέντρο Κιλκίς δύο ενημερωτικές ημερίδες.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη του Ν. ΚΙλκίς “Συνενεργείν για τη Απασχόληση”

ΚΑΛΕΙ

ανέργους οι οποίοι κατοικούν στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, στις Ενημερωτικέ Ημερίδες  για τη συμμετοχή τους  στο έργο «Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς»  με στόχο την ένταξή τους σε δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής, προώθησής τους στην αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα.

 • Κιλκίς, Εργατικό Κέντρο την Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013, ώρα 6.30μμ
 • Πολύκαστρο στο Κέντρο Πολιτισμού την Τρίτη 12 Μαρτίου 2013, ώρα 6.30μμ
 • Γουμένισσα Κέντρο Νεότητας την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2013, ώρα 6.30μμ

 

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Σχέδιο

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
 • Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. με δελτίο ανεργίας σε ισχύ
 • Να ανήκουν αποδεδειγμένα σε μία από τις ακόλουθες ομάδες πληθυσμού:
 • άνεργες γυναίκες
 • νέοι άνεργοι κάτω των 35 ετών
 • μακροχρόνια άνεργοι και
 • άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα και χαμηλή εξειδίκευση (απόφοιτοι Δημοτικού ή ΥΕ ή ΔΕ)

Επίσης, δυνητικοί ωφελούμενοι μπορεί να είναι οι κάτωθι:

 • Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011 (Οικονομική χρήση 2010), το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €.

Πρόσκληση Ενημερωτικών Ημερίδων

Υποβολή σχολίου