Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κοινωφελή Επιχείρηση – Δήμος Παιονίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας (2) δύο μηνών.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Παιονίας ύστερα από την υπ’ αριθ. 40/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υπ΄αριθμ. πρωτ. 6468/22-05-2015 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών της ,για το χρονικό διάστημα (2) μηνών, από 22/06/2015 έως 14/08/2015και από 22/06/2015 έως 23/08/2015.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση.

Υποβολή σχολίου