Προκήρυξη Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παιονίας για την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παιονίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει διδακτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της  κατά τη διδακτική περίοδο 2015-2016, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την πλήρη προκύρηξη με τις ειδικότητες και τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα…

Προκήρυξη

Υποβολή σχολίου