Ανακοίνωση έναρξης προγράμματος “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης”

Ξεκινά την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η υλοποίηση  του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» σε όλη την επικράτεια της χώρας.

Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα νέο προνοιακό πρόγραμμα που συνδυάζει εισοδηματική ενίσχυση, συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά και υπηρεσίες ενεργοποίησης των δικαιούχων, εφόσον δύνανται να εργαστούν, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα εγγυάται 200 ευρώ το μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με προσαύξηση κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και κατά 50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού.

Ως ανώτατο όριο του εγγυημένου ποσού ορίζονται τα 900 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Η υποβολή της  αίτησης  γίνεται  ηλεκτρονικά απευθείας  από  τους  ενδιαφερόμενους,  με  τη  χρήση  των  προσωπικών  στοιχείων  πρόσβασης  που  χρησιμοποιούν  για  την  υποβολή της  φορολογικής  τους  δήλωσης (κωδικοί TAXIS NET)  στην  ιστοσελίδα www.keaprogram.gr ,  είτε  εφόσον  είναι  κάτοικοι  του  Δήμου  Παιονίας,  στα ΚΕΠ Αξιούπολης, Γουμένισσας  και  Πολυκάστρου.

Στην  περίπτωση  εμφάνισης  από  την εφαρμογή-σύστημα μηνύματος  προσκόμισης  δικαιολογητικών,  θα  απευθύνεστε  στο  Τμήμα  Κοινωνικής  Πολιτικής  του  Δήμου (ώρες εξυπηρέτησης  08:30 – 13:30) ως  εξής:

 • Δ.Ε. Πολυκάστρου: κυρίες Αριαντζή Δήμητρα (τηλ. 2343350132) και Ιακωβίδου Σοφία (τηλ. 2343350153).
 • Δ.Ε. Αξιούπολης (όπου και ή έδρα του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας): κ. Καραγιαννόπουλος Απόστολος (τηλ. 2343033150) και οι κυρίες Γιακουμίδου Ευτυχία (τηλ.2343030152) -Νικήτα Ξανθίππη (τηλ.2343033161)
 • Δ.Ε. Γουμένισσας: κυρία Σόφτση Ελισάβετ (τηλ. 2343350524) και Αρδάλης Γεώργιος (τηλ.2343350504)
 • Δ.Ε.Ευρωπού : κυρίες Γιλτίδου Μαρία και Μπακαλάκη Ειρήνη (τηλ.2343350601)

Απαραίτητα  στοιχεία  που  πρέπει  να  έχει  μαζί του  ο /η  ενδιαφερόμενος/η είναι:

 • Τις  Αστυνομικές Ταυτότητες των μελών του νοικοκυριού.
 • Τον  Α.Μ.Κ.Α. όλων  των  μελών του νοικοκυριού (ενήλικες και ανήλικοι).
 • Τον  Α.Φ.Μ.  όλων  των  ενήλικων μελών  του  νοικοκυριού  (και  όσων  ανήλικων  διαθέτουν  Α.Φ.Μ.).
 • Τον  λογαριασμό Δ.Ε.Η. της οικίας  του.
 • Αριθμό λογαριασμού τραπέζης  ή  ΕΛΤΑ του  αιτούντα (είναι   είναι κύριος δικαιούχος  του  λογαριασμού  είτε  συνδικαιούχος).
 • Αριθμό  κινητού  τηλεφώνου  και  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου (e-mail) (εφόσον υπάρχει).
 • Την κάρτα ανεργίας του θεωρημένη (εάν υπάρχει).
 • Λοιπά  οικονομικά στοιχεία (Ε1, εκκαθαριστικό, εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ κλπ).

Για  περισσότερες  πληροφορίες  επισκεφθείτε την  ηλεκτρονική  διεύθυνση: www.  keaprogram. gr

Πατήστε παρακάτω για να δείτε όλα τα σχετικά έγγραφα…

Σχετικά έγγραφα

Υποβολή σχολίου